ORGANIZATOR I UCZESTNICY ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ

DO DOSTOSOWANIA I PRZESTRZEGANIA WSZELKICH WYMOGÓW

DOTYCZĄCYCH COVID-19 OBOWIĄZUJĄCYCH W TERMINIE REALIZACJI IMPREZ